Hỗ trợ 24/7
Thiết bị BUCHI Thụy Sĩ
Hotline: 0945677929

Thursday, December 14, 2017

Sắc ký điều chế nhanh Sepacore Buchi 2017


Hệ thống điều chế sắc ký Sepacore: Loại basic | Easy Synthesis | Easy Extract
Xem video máy điều chế sắc ký Sepacore: 


Hệ thống sắc ký điều chế nhanh với bơm Isocratic purification: 1. Tiết kiệm diện tích và dễ di động, có thể xách tay.
 2. Không tạo xung cho dòng dung môi tạo ra năng suất cao
 3. Hệ thống thiết kế kiểu module
 4. Hoạt động đơn giản


Hệ thống sắc ký điều chế nhanh với bơm Gradient- Binary Gradient Purification: 1. Tiết kiệm diện tích và dễ di động, có thể xách tay.
 2. Hiệu quả trộn dung môi cao
 3. Không tạo xung cho dòng dung môi tạo ra năng suất cao
 4. Tăng tối đa hiệu suất tách


Hệ thống sắc ký điều chế nhanh tự động 1. Hệ thống linh hoạt với quá trình vận hành giản đơn
 2. Tối ưu hóa quá trình tách hỗn hợp mẫu


Hệ thống sắc ký điều chế lỏng cao áp (HPLC) Sepacore

Hệ thống điều khiển thủ công: 1. Hệ thống 3 bơm piston tạo ra áp suất dòng dung môi lên đến 50 bar/725 psi
 2. Tốc độ dòng dung môi cao tại áp suất lớn làm cho quá trình tách đạt hiệu quả cao và nhanh
 3. Hệ thống bơm mẫu nhanh và an toàn
 4. Cột thủy tinh trong suốt tạo ra sự linh động tối đa với năng suất cao nhất
 5. Các detector phân tích và kiểm soát chính xác các peak tách
 6. Bộ thu phân đoạn mẫu tách theo thời gian, thể tích hoặc peak


Hệ thống điều khiển bằng máy tính 1. Hệ thống 3 bơm piston tạo ra áp suất dòng dung môi lên đến 10 bar/145 psi
 2. Tốc độ dòng dung môi cao tại áp suất lớn làm cho quá trình tách đạt hiệu quả cao và nhanh
 3. Tốc độ dòng dung môi cao tại áp suất lớn làm cho quá trình tách đạt hiệu quả cao và nhanh
 4. Hệ thống bơm mẫu nhanh và an toàn
 5. Cartridge bằng PP ra sự linh động tối đa với năng suất cao nhất
 6. Các detector phân tích và kiểm soát chính xác các peak tách

Thông tin liên hệ: 


SBC Scientific
Hotline: 0945677929


No comments:

Post a Comment